• Auto kamp na otoku Pagu Straško izaberite sam i svoju kamp parcelu ljetujte na otoku pagu
  • Auto kamp na otoku Pagu Straško izaberite sam i svoju kamp parcelu ljetujte na otoku pagu
  • Auto kamp na otoku Pagu Straško izaberite sam i svoju kamp parcelu ljetujte na otoku pagu
  • Auto kamp na otoku Pagu Straško izaberite sam i svoju kamp parcelu ljetujte na otoku pagu

Kućni red

Uprava kampa moli svoje cijenjene goste da se pridržavaju navedenog kućnog reda:

1.   U kampu mogu biti smješteni samo gosti koji su prijavljeni na recepciji dok maloljetnici moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja.
2.   Izbor mjesta u kampu je slobodan, osim na numeriranim parcelama uz obvezu racionalnog korištenja prostora, vodeći računa o prostoru Vaših susjeda.
3.   Najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih, uzimanje šljunka sa plaže, ograđivanje prostora u kojem boravite ili bilo kakvi građevinski radovi na odabranom prostoru. Tipizirane ograde od trstike u visini do najviše jedan metar dozvoljene su isključivo uz pismeno odobrenje Uprave kampa. Vlasnici mobilnih kućica drvene nadstrešnice mogu graditi isključivo uz suglasnost i odobrenje Uprave kampa (nacrt s dimenzijama i naznačenom bojom – isključivo bijela ili boja drva, potrebno je poslati Upravi na odobrenje). Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
4.   Prijava u kampu se vrši od 7:00h za goste na kamp mjestu, od 12:00h za goste na parceli te od 17:00h za goste u mobilnoj kućici. Odjava gostiju sa slobodnog kamp mjesta je do 18:00h, s parcele do 12:00h, a iz mobilne kućice do 10:00h.
5.   Mole se gosti kampa da uvijek nose prijavnicu, dobivenu prilikom prijave, koju su dužni predočiti na zahtjev zaposlenika kampa.
6.   Ulaz osobnim vozilima moguć je samo u vremenu od 07:00h do 23:00h uz posjedovanje kartice za rampu, koju može koristiti isključivo gost, koji ju je dobio prilikom prijave u kamp. Kartica se ne smije izlagati toplini, jer se bilo kakvo oštećenje ili gubitak iste naplaćuje sukladno važećem cjeniku.
7.   Parkiranje osobnih vozila izvan smještajnih jedinica nije dozvoljeno.
8.   Postavljanje šatora i predšatora dozvoljeno je od 07:00h do 22:00h.
9.   Broj kamp mjesta, koji ste dobili na recepciji prilikom prijave, dužni ste izvjesiti na vidljivo mjesto. 
10.  Loženje vatre na otvorenom je zakonom zabranjeno, zbog opasnosti od požara!
11.  Molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbenih instrumenata. Potpuni mir i tišina u kampu su od 23,00h do 7,00h. Popodnevni mir traje od 13,00h do 15,00h. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
12.  Maksimalna brzina kretanja vozilima kroz kamp je 20km/h. Pješaci u kampu imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
13.  Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Smeće sakupljajte u plastične vreće te ih odložite u kontejnere. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim blokovima onako kako biste ih željeli pronaći.
14.  Kontrola stanja inventara mobilnih kućica vrši se na dan Vašeg odlaska te bilo kakvo oštećenje ili nestanak istog podliježe novčanim sankcijama.
15.  Vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. također su dužni pse voditi na uzici (i sa brnjicom), a na svom prostoru držati ih vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti. Nepridržavanje ove točke podliježe novčanim sankcijama sukladno cjeniku dodatnih usluga.
16.   Zabranjeno je vođenje kućnih ljubimaca u prostore recepcije, trgovine, sanitarnih čvorova. Kućnim ljubimcima omogućen je pristup plaži, ali samo u zato predviđenim zonama plaže.
17.   Ukoliko ste pronašli ostavljene -  zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciju.
18.   Posjeti su dozvoljeni  samo u slučaju uredne prijave na ulazu – recepciji. Za kraće zadržavanje u kampu, posjetitelji su dužni na ulazu ostaviti jedan važeći osobni dokument, koji vraćamo pri izlasku iz kampa.
19.   U slučaju zadržavanja u kampu dužeg od 2 sata, boravak naplaćujemo na ulazu sukladno važećem cjeniku.
20.   Za priključenje ili isključenje struje obratite se recepciji kampa. Kontrolu ispravnosti elektroinstalacija vrši za to odgovorni djelatnik kampa. Neispravne elektroinstalacije bit će isključene iz elektro mreže kampa.
21.   Na recepciji možete uz minimalnu naknadu deponirati nakit, novac i ostale vrijedne predmete.
22.   Uprava kampa ne preuzima odgovornost za eventualne krađe, nesreće ili oštećenja stvari i osoba. Isključuje se odgovornost za štete prouzrokovane višom silom (nevrijeme, poplave, požari, potresi, pad drveća, i sl.). Gostima se preporučuje da osiguraju vlastitu imovinu i stvari.
23.   Obračun i uplatu korištenih usluga možete obaviti na dan odlaska ili svakim danom najkasnije do 20:30 sati. Preporučujemo da to učinite barem dan prije Vašeg odlaska, kako biste izbjegli dulje čekanje.
24.   Zabranjeno je pranje posuđa i rublja na mjestima koja za to nisu predviđena.
25.   Zabranjeno je zadržavanje, noćenje i okupljanje na plaži nakon 23:00 sata.
26.   Zabranjeno je pranje vozila ili prikolica na terenu kampa.
27.   Knjiga žalbe nalazi se na recepciji kampa.
28.   Gostima koji se ne pridržavaju ovog Kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, otkazati će se korištenje usluga smještaja.